Politika zasebnosti

Splošni pogoji spletne trgovine mymagic.si v lasti Mitrič Suzana s.p. ( v nadaljevanju Magic Soap), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.


Podatki o podjetju:
Mitrič Suzana s.p.
Zgornji Brnik 59, Cerklje na Gorenjskem
Tel: 051 353 225
Mail: info@mymagic.si
TRR: IBAN SI56 0312 7100 0323 111 (SKB BANKA d.d. LJUBLJANA)
Matična številka: 8593817000
Davčni zavezanec: NE
Zavezanka je registrirana na Ajpes dne 1.2 2020
Poslovni register: 0243-81-20200117-001754 vpisan v Ajpes Kranj.


www.mymagic.si je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Mitrič Suzana s.p., v nadaljevanju ponudnik. Spletna trgovina deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.


Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine pazljivo preberete pogoje poslovanja. Magic Soap si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani www.mymagic.si.


Veljajo cene v nacionalni valuti, ki so navedene v času naročila, brez stroškov odpreme. Pridržujemo si pravico do očitnih napak v cenah. Plačilo blaga se izvrši s PayPal ali z nakazilom.


Stroški odpreme za Slovenijo so odvisni od velikosti oz. teže izdelka za vsako dobavo. Stroški odpreme so izračunani pavšalno in vključujejo celotne stroške dostave (pakiranje, morebitni dodatni stroški ponudnika logističnih storitev, itd.). Veljavni DDV je vključen v stroške dobave.


Politika zasebnosti

Magic Soap spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.
Magic Soap se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali ob registraciji, ali ob naročilu (pridobitvi naročniškega uporabniškega imena) ali jih bomo od vas pridobili, ker ste obiskali našo spletno stran, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.


Upravljavec podatkov


Upravljavec vaših osebnih podatkov je Magic Soap, Suzana Mitrič s.p., Zgornji Brnik 59, 4207 Cerklje na Gorenjskem Slovenija.


Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov


Obiskovalec spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani mymagic.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Več informaciji o tem lahko najdete na poglavju splošni pogoji uporabe spletnih piškotov, na koncu pogojev.

Magic Soap, Suzana Mitrič s.p. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.


Kot obiskovalec naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.
Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.


Registrirano uporabniško ime
Za uporabo nekaterih storitev na portalu mymagic.si morate opraviti brezplačno registracijo, pri kateri boste morali izbrati uporabniško ime in geslo ter vnesti svoj elektronski naslov. Magic Soap, Suzana Mitrič, s.p. na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniško datoteko spletnega strežnika (npr. IP številko – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzijo brskalnika, čas obiska).


Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil, te podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost uporabnika (pri tem uporabljamo orodje Exponea).
Za potrebe hišne analitike uporabljamo Google Analytics. Podatki, ki jih posredujemo, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe na katero se posredovani podatki nanašajo.
Kot registrirani uporabnik naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.
Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.


Naročniško uporabniško ime
Spletna naročnina se veže na registrirano uporabniško ime. Ob nakupu morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila:
• ime in priimek, naziv,
• naslov prejemnika,
• naziv podjetja,

• naslov podjetja,
• delovno področje,
• elektronski naslov,
• telefonska številka, GSM številka.


Podatki, ki so zbrani ob zaključku nakupa, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti Magic Soap, Suzana Mitrič s.p., to je za zaključek nakupa, izdelava računa, sklenitev pogodbe o sodelovanju, prijava na dogodek, itd.. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo ponudbe, pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.
Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.


Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.


Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.


Uporabniki podatkov
Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.


V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
• ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
• ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
• administratorju in skrbniku spletne strani.


Upravljavec zbrane osebne podatke z vašo privolitvijo posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.


Obdobje hrambe
Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:
• dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 12 mesecev;
• vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (pogodbe, naročilnice, prijave na dogodek) se hranijo še 5 let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe oziroma če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), je rok hrambe 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena;
• vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.


Način varstva vaših podatkov


Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Magic Soap, Suzana Mitrič s.p. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.
Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.


Vaše pravice


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Magic Soap, Suzana Mitrič s.p.:

• potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
• omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
• poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
• omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
• omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
• omogoči pravico do omejitve obdelave,
• omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
• omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki,
• omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
• poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.


Prav tako bo Magic Soap, Suzana Mitrič s.p. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.


Magic Soap, Suzana Mitrič s.p.se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.


Kontakt upravljavca podatkov


Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Magic Soap, Suzana Mitrič s.p.:
Kontaktna oseba: Suzana Mitrič
Telefonska številka: 051 353 225
Elektronski naslov: info@mymagic.si

Končna določila


Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Dostopnost informacij


Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon), bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
dostopnost izdelkov (vsak izdelek iz ponudbe na spletni strani je dostopen v razumljivem roku), pogoji dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave), vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop, pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Različne kategorije in odgovornosti

S klikom na gumb “Naroči” potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno – plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. V vsakem primeru prejmete takoj ali najkasneje v nekaj urah tudi potrditev naročila po elektronski pošti. Če potrditve naročila ne prejmete, pošljite na info@mymagic.si


Podrobnejši podatki o izdelkih
Do podrobnejših podatkov o izdelku lahko pridete s klikom na ime izdelka ali na fotografijo. Po kliku se odpre stran izdelka. Vsak izdelek je predstavljen s fotografijo ali shemo, točnim nazivom, podrobnim opisom, cenami, popusti.


Cene in ažurnost podatkov
Vse cene v spletni trgovini so navedene v EUR, ker nismo davčni zavezanec cene ne vsebujejo DDV. Veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Magic Soap, Suzana Mitrič s.p. se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani www.mymagic.si, vendar pa se kljub temu lahko zgodi, da je dobavljivost, lastnosti artikla in podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Na cene lahko kupec uveljavlja različne kode za popust, ki jih prodajalec ponuja. Različni popusti, akcije in kode za popust se med seboj izključujejo.


Dobavni roki
Dobava blaga je 1-5 delovnih dni. V kolikor blaga v trenutku vašega naročila ne bi imeli na zalogi, vam bomo rok dobave sporočili v odgovoru na vaše naročilo. Dobavne roke, ki so objavljeni za posamezne izdelke predvidevamo glede na logistične podatke in podatke o zalogah iz našega skladišča.


Pošiljanje izdelkov
Naročila pošiljamo preko Pošte Slovenije, poštnina je pri plačilu z nakazilom na naš transakcijski račun brezplačna. Če izberete to možnost, vam na vaš e-mail naslov pošljemo račun, rok plačila je 5 dni, naročene izdelke pa vam pošljemo, ko račun poravnate. Če želite, da gre naročilo na pošto še isti dan, nam pošljite potrdilo o plačilu, pošiljke oddajamo do 15.00 ure. Odločite se lahko tudi za plačilo ob prevzemu, dostavo paketa in storitev plačila ob prevzemu zaračunamo po ceniku Pošte Slovenije.


Naročilo in postopek naročila
Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, s tem je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Na tej stopnji ima kupec možnost preklicati naročilo preko elektronske pošte ali telefona. Napake, popravke ali dodatke k naročilu nam lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@mymagic.si.. Upoštevali bomo vse vaše pripombe, napake ali popravke. V primeru uspešno oddanega naročila, prejmete potrditveni e-mail na vaš elektronski naslov. Če obvestila ne prejmete pomeni, da je prišlo bodisi do tehnične napake, ali napačno vnešenih podatkov. Postopek lahko ponovite, ali pa nas kontaktirate za pomoč.


Potrditev naročila
Po preteku dveh ur od sprejema naročila v čakalno vrsto, vendar največ v 12 urah (v delovnih dneh), ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti ali telefonu o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji sklenjena.


Odprema blaga
Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, se kupca obvesti preko telefona ali e-pošte info@mymagic.si.


Stvarna napaka
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.


Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek.


Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.


Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tu.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

37.člen ZVPot
(neuradno prečiščeno besedilo)
(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
37.a člen
(neuradno prečiščeno besedilo)
(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
37.b člen
(neuradno prečiščeno besedilo)
(1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
(2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
(3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
37.c člen
(neuradno prečiščeno besedilo)
(1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.
(2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

39.člen
(neuradno prečiščeno besedilo)
(1) Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona .
(2) Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.


POSTOPEK NAROČILA

  1. korak – dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico
    Če si želite ogledati, kaj je na voljo za nakup, enostavno prebrskajte spletni katalog izdelkov. Ko najdete izdelek, ki ga želite naročiti, kliknite »Dodaj v košarico« in določite količino. Ko vaše naročilo vsebuje število artiklov, ki jih želite kupiti, se prijavite, če želite nadaljevati, ali pa se registrirajte, če prvič opravljate nakup v naši spletni trgovini. Nato vpišite svoje podatke za dostavo in način plačila, ponovno preverite svoje naročilo in v zaključni fazi potrdite nakup.
    Izdelki so razvrščeni po kategorijah, poiščete jih lahko tudi s pomočjo iskalca. Za več informacij o izbranem izdelku kliknite na sliko. V košarico lahko dodate poljubno število izdelkov. Ko z dodajanjem zaključite, lahko kasneje nadaljujete z nakupovanjem, ali zaključite nakup. V prvem primeru, se bodo izdelki v košarici shranili za kasnejši nakup. Izdelke v košarici lahko tudi poljubno odstranite (s klikom na gumb [X]) oziroma spreminjate količino.

2. korak– izbira plačilnega načina in dostave (registracija, vnos naslova za plačilo in dostavo)
Če ste registrirani uporabnik, vpišite svoje uporabniško ime in geslo v za to namenjeni polji. Neregistrirani uporabniki kliknite gumb »Registracija novega člana« in izpolnite obrazec za registracijo, kjer so polja označena z zvezdico (*) obvezna. Vnos svojih podatkov potrdite s klikom na gumb »registriraj se«.
Naslov za dostavo naročenega blaga se izpiše avtomatsko in je enak naslovu, ki ste ga vnesli v obrazec »Moji podatki«. Če želite naročene izdelke prejeti na drug naslov (npr. v službo) ali jih poslati nekomu za darilo, kliknite v polje »Dostava na drug naslov« in nato vpišite zahtevane podatke. V tem primeru bo račun poslan naročniku, izdelki pa naslovniku. Vedite le, da če pošiljate paket na drugačen naslov, kot je naročnikov, plačilo blaga po povzetju ni mogoče. S klikom na »Nadaljuj z nakupom« pridete na stran, kjer morate izbrati med ponujenimi načini plačila.

3. korak – plačilo (preverba naročila, izbira plačilnega načina in potrditev oz. zaključek nakupa)
Preden kliknete na gumb za zaključek nakupovanja »Zaključi nakup«, še enkrat preverite, če je seznam naročenih izdelkov pravilen. Preverite tudi naslov dostave. Če pošiljate izdelke za darilo, lahko v tem koraku kliknete na gumb »Komentar« in vpišete vaše osebno posvetilo, katerega bomo dodali k naročenim izdelkom. Prosimo, da v tem koraku izberete ustrezen način plačila in kliknite na » »Naroči«. Potrdilo o uspešno poslanem naročilu boste prejeli na vaš e-naslov.


MOŽNOSTI PLAČILA

  1. Bančno nakazilo (po predračunu)
    IBAN SI56 0312 7100 0323 111 (BANKA – SKB banka) (provizija za poštnino 1,50€)
  2. plačilo preko Paypal (provizija za poštnino 1,50€)
  3. plačilo preko kreditnih/debitnih kartic (provizija za poštnino 1,50€)


Pri izpolnjevanju naloga UPN v polje sklic najprej vnesite SI00, za tem pa številko vašega naročila (npr. SI00 12)
Vrednost nakupa plačate preko položnice na pošti, banki oziroma preko spletne banke (NLB Klik, SKB-Net, Abanet,…). To storite z nakazilom denarja preko standardnega BN-02 ali UPN obrazca (ne posebne položnice). Ko bomo prejeli vaše plačilo, vas bomo o tem obvestili na vaš e-mail naslov “potrditev naročila”. Zaradi hitrejše priprave vašega paketa, nas lahko o opravljenem plačilu obvestite na naš e-naslov.
Naročene izdelke bomo odpremili po uspešno opravljenem plačilu na naš TRR. V kolikor v 72 urah od izdanega e-poštnega sporočila “predračun” ne bomo prejeli potrdila o vašem plačilu, bo vaš nakup zavrnjen.
Prosimo vas, da počakate z izvedbo plačila, dokler ne prejmete informativnega pregleda nakupa, saj ne moremo zagotoviti, da bomo plačano blago lahko dobavili v želenem roku. Počakajte na naš kontakt, kjer vam bomo poslali točne informacije o stanju zaloge blaga in roku dobave.


Varstvo podatkov

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Ponudnik se obvezuje, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani www.zelisca-cvetka.si v celoti ostali v lasti ponudnika in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Kadarkoli se lahko hitro in enostavno odjavite od katerekoli naše e-pošte. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.


Cene


Cene ne vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.


Promocijske kode
Občasno preko emaila ali preko drugih komunikacijskih kanalov pošljemo promocijsko kodo. Promocijska koda prinaša različne ugodnosti, od različnih darilc do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v tem omejenem roku, sicer je neveljavna. Izkoristi se tako, da se na blagajni vnese v posebno okence ”koda kupona”. Promocijske kode med seboj niso združljive. Obiskovalec oziroma kupec lahko izkoristi ob vsakem nakupu samo eno promocijsko kodo.


Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe


Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.


Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: suzi.mitric@gmail.si.


V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali pošlje po pošti na naslov podjetja Magic Soap, Suzana Mitrič s.p., Zgornji Brnik 59, 4207 Cerklje na Gorenjskem.


Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.


Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.
Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:
za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
za blagu, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; v kolikor je embalaža odprta ali poškodovana;
blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;


Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne uporabniku.
V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).
Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta
Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za artikle, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Potrošnik lahko zamenja artikel iz kompleta, v primeru stavrne napake ali poškodbe artikla, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije artikla iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.


Politika odstopa od pogodbe.
Vračilo artiklov
Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:
Ko vračate artikle prodajalcu (Magic Soap, Suzana Mitrič s.p.), morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.
Artikle lahko vrnete osebno ali jih pošljete na naslov prodajalca Magic Soap, Suzana Mitrič s.p., Zgornji Brnik 59, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite našo embalažo) embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).
Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku.
Vračilo artikla za pravne osebe


Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).


Za vsa dodatna vprašanja nas pokličete na 051 353 225 ali nam pišete na info@mymagic.si Z veseljem vam bomo odgovorili.


Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)


Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj, ko opazite poškodbo ali izropano pošiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.


Če vam je paket dostavila pošta Slovenije in ugotovite, da je artikel ali fizična pošiljka poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine. Škodo je potrebno prijaviti v roku 7 koledarskih dni od datuma prejema paketa na e-naslov info@mymagic.si ali po telefonu na številko 051 353 225. Ob prijavi škode bomo potrebovali tudi fotografije paketa, (notranje) embalaže, poškodovanega artikla, nalepke pošte Slovenije in pa opis poškodbe. Z referentom se lahko dogovorite tudi za prevzem poškodovanega paketa na vašem naslovu.
Napotki za odstop od pogodbe
Pri spletnem nakupu si izdelkov pred nakupom ni možno fizično ogledati, zato vam omogočamo (znotraj zakonskih okvirov) možnost odstopa od pogodbe. Ker želimo, da to lahko opravite kar čim hitreje in brez zapletov, smo pripravili kratek seznam, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu na daljavo:
previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen, če izdelek vrnete osebno, dajte izdelek na vpogled,
pri rokovanju z izdelkom lahko pride do poškodb in prask,
nepazljivo odstranjevanje folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdelku,
ne odpirajte izdelkov, ki imajo varnostni pečat,
vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) niso primerne za odstop od pogodbe, ker so higiensko oporečne,
vidne sledi montaže (praske) so poškodbe, ki nastanejo pri neustreznem rokovanju.


Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne ustreza zahtevam napisanih na spletni strani izdelka. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake.


Vračilo blaga za pravne osebe
Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja , z razliko v že predhodno omenjenih možnostih odstopa od pogodbe.
Komunikacija
S kupcem sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.
Pogodba
Sklenjena pogodba med podjetjem in stranko bo shranjena v arhivu podjetja. Na pisno zahtevo stranke mu to pošljemo po pošti. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Kupci lahko zahtevajo kopijo v pdf formatu preko našega kontaktnega naslova: suzi.mitric@gmail.com. Za kopije pogodb (računov, dobavnic), ki so starejše od dveh let, lahko zaračunamo strošek izdaje.
Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.
Pritožbe in spori
V primeru nestrinjanja z opravljeno storitvijo oz. morebitnimi drugimi očitanimi nepravilnosti imate možnost vložiti pisno pritožbo. Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti na info@mymagic.si ali na telefonsko številko 051 353 225. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@mymagic.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik mora v petih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščati o poteku postopka in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno, sicer pa je zanje pristojno sodišče v Kranju.
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@mymagic.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno

Odveza odgovornosti
Spletna trgovina www.mymagic.si se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka. Za tipkarske napake ne odgovarjamo.


Enako velja za vse storitve na spletni strani www.mymagic.si, torej za cene tečajev, kot tudi ostalih ponudb. če se ste na primer prijavili na katerokoli od naših uslug in zaradi recimo dolge čakalne vrste še niste prišli na vrsto, vmes pa smo spremenili ceno, si zadržujemo pravico, da vam storitev zaračunamo po ceni na dan, ko ste storitev koristili.


Informacije


Za morebitne dodatne informacije smo vam ves čas na voljo na info@mymagic.si, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na zastavljena vprašanja ter upoštevali vaše predloge in želje.


Postopek alternativnega reševanja spoov
Povezava do SRPS:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Ne glede na prejšnji odstavek ponudbnik ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Magic Soap, Suzana Mitrič s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

VELJAVNO PRAVO


Za kraj izpolnitve za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, je določen Kranj. Pogodbo se tolmači v skladu s slovenskim pravom.

SALVATORIČNA KLAVZULA
Zaradi neveljavnosti posameznih določil teh pogojev poslovanja ostala določila teh pogojev poslovanja ostajajo v veljavi. Pogodbeni partnerji se zavezujejo, da se dogovorijo za novo določilo, ki je po namenu kar najbližje neveljavnemu določilu. Naslovi določil, ki jih vsebujejo ti prodajni pogoji, služijo samo preglednosti in se jih ne sme uporabiti za tolmačenje.

Končno določilo
Uporabnik ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.mymagic.si in da se z njimi strinja. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. Kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno sodišče v Kranju. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu.


Komunikacija
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: – jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
• pošiljatelj bo jasno razviden,
• različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.
Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih:
• jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
• željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.
Pravno obvestilo
Spletna trgovina www.mymagic.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovna znamka Magic Soap, Suzana Mitrič s.p. in logotip sta v lasti podjetja. Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke na tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani.
Ponudnik pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Ponudnik zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.


Varstvo
Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.


SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH PIŠKOTKOV
(1) Uvod
Moja spletna stran www.mymagic.si zaradi boljših uporabniških izkušenj in izboljšanja kakovosti storitev na tvoj računalnik shranjuje majhne tekstovne datoteke, ki jim rečemo cookies, oziroma spletni piškotki. V skladu z Direktivo Evropske Unije z dne 26. maja leta 2012 moramo obvezno zahtevati tvoje soglasje za shranjevanje spletnih piškotkov na tvojem računalniku.
Ko boš prvič obiskal/a to spletno stran, bom zahtevala strinjanje z uporabo spletnih piškotkov v skladu s temi splošnimi pogoji.
Uporaba te spletne strani pomeni, da se strinjaš s temi pogoji in z uporabo spletnih piškotkov (cookies).
Spletne piškotke lahko blokiraš in nadaljuješ s pregledovanjem spletne strani, kar lahko pripelje do tega, da nekaterih funkcij spletne strani ne bo več mogoče popolnoma uporabljati. Poudarjam, da v nobenem primeru ne bo prišlo do tvoje identifikacije ali do zbiranja osebnih podatkov.
(2) Splošno o piškotkih
Piškotek je tekstovna datoteka, ki vsebuje identifikator (sosledje črk in številk) in se shrani v tvojem računalniku, ko obiščeš spletno stran. To tekstualno datoteko internetni server pošlje spletnem pregledovalniku, ki jo shrani. Identifikator gre vsakič, ko pregledovalnik išče dostop do spletne strani od serverja, nazaj na server. Piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnika; ko ponovno obiščeš spletno stran, so tvoje nastavitve že shranjene. Piškotki lahko hranijo precej informacij. Te informacije so lahko shranjene samo, če uporabnik to omogoči – spletna stran ne morejo dobiti dostopa do informacij, če tega ne potrdiš, in ne more dobiti dostopa do drugih datotek na tvojem računalniku. Poudarjam, da v nobenem primeru ne pride do identifikacije, niti do zbiranja osebnih podatkov. Piškotki običajno pospravijo nastavitve za spletno stran, kot so izbrani jezik ali naslov. Ko pozneje spet odpreš isto spletno stran, spletni pregledovalnik pošlje nazaj piškotke, ki pripadajo tej strani. To omogoča spletni strani, da prikaže informacije prilagojene tvojim potrebam. S pomočjo določenih nastavitev na spletnem pregledovalniku lahko izbrišeš in blokiraš piškotke, to pa lahko pripelje do tega, da nekaterih funkcij moje spletne strani ne boš več mogel uporabljati kot prej.
(3) Vrste spletnih piškotkov
Spletni piškotki so lahko „stalni“ali „začasni“ .
„Stalni“piškotek je sestavljen iz teksovne datoteke, ki jo server pošilja spletnemu brskalniku, ki jo shrani in piškotek ostane dejaven do poteka datuma veljavnosti, razen v primeru, ko ga uporabnik izloči prej. Stalni spletni piškotek je piškotek, ki je shranjen v računalniku in ostane v njem tudi ko zaprete spletni brskalnik. S pomočjo piškotkov spletne strani shranjujejo podatke, kot so informacije za prijavo (ime in geslo), tako da ni potrebno prijavljanje ob vsakem obisku spletne strani.
„Začasni spletni piškotki“ pa so v računalniku samo do vsakega zapiranja spletnega brskalnika. Začasne piškotke brišemo z računalnika ob zapiranju spletnega brskalnika. S pomočjo le-teh spletne strani shranijo začasne podatke, kot je na primer vsebina nakupovalne košare.
Piškotki so lahko „s prve strani“ (local cookie) ali „s tretje strani“ (third party cookie).
Piškotki „s prve strani“ prihajajo s spletne strani, ki jo gledaš, so pa lahko „stalni“ ali „začasni“. S pomočjo teh piškotkov spletna stran lahko shrani podatke, ki jih bo ponovno uporabila ob naslednjem obisku.
Piškotki „s tretje strani“ prihajajo z drugih spletnih strani, na primer prek banner reklam, ki so na spletni strani ki jo gledaš. S pomočjo teh piškotkov spletne strani lahko spremljajo uporabo spletišča v marketinške namene.
(4) Moji piškotki
Piškotke uporabljam, da bi:
• ponudila boljše uporabniške storitve pri pregledovanju spletne strani
• ti omogočila uporabo osebnih uporabniških nastavitev
• zagotovila tvojo varnost
• merila in izboljševala svoje izdelke in storitve
Zaradi pravilnega dela in ponujanja boljših uporabniških izkušenj na tej spletni strani uporabljam oboje – stalne in začasne piškotke.
Ko uporabljaš mojo spletno stran, tudi lahko dobiš piškotka „s tretje strani“. Pri analiziranju in merjenju obiskanosti te spletne strani uporabljam Google Analytics. Google Analytics obdeluje statistične in druge informacije o uporabi strani s pomočjo piškotkov, ki so shranjeni na uporabnikovem računalniku. Informacije, ki jih dobim v zvezi z svojo spletno stranjo, uporabljam pri izdelavi poročil o uporabi spletne strani. Google bo shranil to informacijo. Googleovi pogoji privatnosti so dostopni na http://www.google.com/privacypolicy.html. Če želiš onemogočiti, da Google Analytics shrani piškotke, to lahko narediš tako, da greš na naslednjo povezavo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
(5) Piškotki in osebni podatki
Piškotki kot taki ne vsebujejo informacij, ki te osebno identificirajo.
(6) Blokiranje piškotkov
Večina spletnih pregledovalnikov ti omogoča odklonitev sprejema piškotkov. Navodila za uravnavo nastavitev piškotkov v tvojem spletnem pregledovalniku lahko najdeš na spletnih straneh za podporo določenega spletnega pregledovalnika.
Tako na primer:
(a) v Internet Explorer (verzija 9) lahko blokiraš piškotke s korekcijo nastavitev, ki so dostopne v „Orodja“, „Internetske opcije“, „Privatnost“ in „Napredno“;
(b) v Firefox (verzija 16) vse piškotke lahko blokiraš z izbiro „Orodja“, „Opcije“, „Privatnost“ in z izbiro “Uporabi uporabniške nastavitve za zgodovino” iz padajočega izbirnika ter s snemanjem oznake za opcijo “Prevzami piškotko s spletne strani“;
(c) v Chrome (verzija 23), lahko blokiraš vse piškotke z dostopom do izbirnika “Uravnava in kontrola “, ter z izbiro “Nastavitve“, “Pokaži napredne nastavitve” in “Nastavitve vsebine”, ter z izbiro “Blokiraj strani“ izpod „Nastavitve in podatki” pod naslovom “Piškotki”.
Blokiranje vseh piškotkov pa bi lahko imelo negativen vpliv za uporabo številnih spletnih strani. Če boš blokiral piškotke, ne bo mogoče uporabljati vseh možnosti moje spletne strani.
(7) Brisanje piškotkov
Ravno tako lahko pobrišeš piškotke, ki se že nahajajo v računalniku. Na primer:
(a) v Internet Explorer (verzija 9), moraš ročno pobrisati datoteke piškotkov (navodila lahko najdeš na http://support.microsoft.com/kb/278835);
(b) v Firefox (verzija 16), lahko pobrišeš piškotke z izbiro na „ORODJA”, „Opcije“, “Privatnost” in “Pokaži piškotke”, ter z izbiro na “Odpravi vse piškotke”; in
(c) v Chrome (verzija 23), lahko pobrišeš piškotke s pomočjo izbirnika “Uravnava in kontrola”, ter z izbiro “Nastavitve”, “Pokaži napredne nastavitve ” in “Briši podatke o iskanju”, ter z izbiro funkcije “Briši piškotke in podatke o drugih spletnih straneh in dodatkih” preden izbereš “Briši podatke o brskanju”.
Ta postopek tudi lahko negativno vpliva na uporabo številnih spletnih strani.


(8) Kontaktiraj me
Ta spletna stran je last Magic Soap, Suzana Mitrič s.p., Zgornji Brnik 59, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Če imaš vprašanja o mojih piškotkih ali o teh splošnih pogojih, prosim, da me kontaktiraš po e-mailu na naslov info@mymagic.si.
Zgornji Brnik, 23.8 2020

X